První seznámení


Marketing je nádherná vědní disciplína.
Protože mě nejen baví, ale zároveň mám ambici ho tutorovat na kurzech distančního vzělávání v rámci vzdělávacího programu finanční řízení, pokusila jsem se napsat distanční text na toto téma. Ukázky textu najdete níže.

Osobně je pro mě marketing stále se rozvjejícím a poutavým dobrodružstvím. Nejen svět reklamy, ale strategie obchodníka, či celé organizace, volba a znalost prostředí, nemluvě o poznání zákazníků to je jen několik témat ze široké palety marketingu.

Velmi ráda bych oslovila stejné nadšence a třeba nahlodala pochybovače a přilákala je k řešení případových studií, či úvah nad marketingem

Vaše Lucie.

Modul marketing, ukázky z distančního textu

Studijní předpoklady: dokončené středoškolské vzdělání azákladní počítačové vybavení, přístup ne internet.
Modul marketing se studuje v distanční podobě 2 studijní období, tedy jeden rok.
Student na úvodním tutoriálu obdrží studijní balíček, kde najde: distanční text, otázky ke zkouškám, kontakt na tutora, studijní blog.
Podmínky úspěšného absolvování modulu:
Student by měl korespondeční formou - na mail tutora - vypracovat během každého studijního období nejméně 5 případových studií, v distančním textu označeno jako úkol - viz ukázka
Student má možnost nahlížet do blogu tutora a zapojit se do diskuse.
V době od 8,30 - 11,30 hod se student může na turora obrátit telefonicky, ale také kdykoli mailem.
Každé studijní období je zakončeno ústní zkouškou, otázky ke zkoušce student obdrží písemně, na začátku studia v rámci studijního balíčku.

Ukázka z distančního textu:
Milí studenti, čtenáři

Text, který právě otvíráte si klade vysoké cíle. Snahou autorky je přesvědčit všechny čtenáře, že marketing je nejen předmět studia, ale hlavně vzrušující, kreativní a podnětná zábava.
Dnešní svět je charakteristický rozvětveným informačním prostředím a technologický vývoj v posledních desetiletích vede k zrychlení a zmenšení světa v jednu malou, za to útulnou vesnici.
Nebudu vyjmenovávat veškeré pokroky lidstva, věřím, že víte, kde žijete.

Úkol 3
Zamyslete se nad obsahem marketingu - produktem, uveďte Vaše vlastní konkrétní příklady z běžné reality, přiřaďte konkrétní marketingový přístup a popište nejdůležitější úkoly marketingu.
Vaše Lucie

Cestování - krok k získání zkušeností


V životě se mi spoustu věcí nepovedlo, ale co se mi myslím povedlo je procestovat velkou část zeměkoule, dnes už vím, že platí: všude dobře doma nejlíp, a že pečení holubi sami do pusy nelítají. Ale také si myslím, že cestování a poznávání jiných zemí je nejen neuvěřitelné dobrodružství, ale obrovská studna zkušeností a poznání. Všem přeji, aby kromě prostudování literatury a učení se teorie, vyrazili do světa azkusili, zda přežíjí a jaké to je být daleko od blízkých a rodné hroudy.

Na ukázku nabízím fotky z dvou opačných kontinentů.
Austrálie je nádherná země, protinožci jsou báječní lidé, přátelští a otevření. Snad je to i tím, že jejich země a města jsou vzkutku okouzlující. Jen na ukázku několik fotek ze Sydney.
http://www.flickr.com/photos/9974801@N04/sets/72157600779220617/show/

Amerika je mi mnohem vzdálenější, američané jsou křečovitě usměvavý, ale i jejich země dokáže ukázat nádherná místa a když je objevíte určitě budete nadšeni. Fotky jsou z města Columbus, Ohio a jak jinak z The Niagara Falls.

http://www.flickr.com/photos/9974801@N04/sets/72157600780898351/show/

Vaše Lucie